čtvrtek 19. listopadu 2009

Globální oteplování

Po shlédnutí filmu "Home" Vás taky napadne co by se s tím dalo dělat. Taky třídím odpadky, recykluji co se dá, odvážím nebezpečný odpad na skládku a občas jedu i vlakem 8-) Není toho málo? Přispívám i já ke globálnímu oteplování. Tak to nevím. A jak si můžete přečíst v dalším článku, není ani tak důležité co všechno se v důsledku oteplení (ochlazení) stane, ale spíš jestli jsme na něj připraveni a jestli se dokážeme přizpůsobit. Ovšem to není vůbec nic nového. Schopnost přizpůsobit se vnějším podmínkám totiž chrání vnitřní mír, a to vědí a hlásají moudří buddhisté již dva tisíce let. 8-)

Globální oteplování s chladnou hlavou

Pokud jde o globální oteplování, mezi vědci není spor o základní fakta:


1. I přes jistou rozporuplnost klimatických dat se zdá, že se svět za posledních 100 let poněkud oteplil, v průměru o 0,6 °C (s možnou chybou 0,2 °C).
2. Oxid uhličitý je skleníkový plyn. Zvýšení jeho obsahu v atmosféře zvyšuje tendenci k celosvětovému oteplování.
3. Lidské aktivity pravděpodobně vedly k průkaznému zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, z hodnoty 280 ppm ve stoletích před rokem 1750 na hodnotu 380 ppm, kterou naměříme dnes.
4. Ekonomické trendy pravděpodobně budou dále obsah oxidu uhličitého v atmosféře zvyšovat.
Je tedy pravděpodobné, že se svět v příštích desetiletích bude i nadále oteplovat, pokud se nic jiného nezmění.
Spornými body diskuse mezi skeptiky a přívrženci globálního oteplování jsou příčiny, rozsah a reálný význam klimatických změn.

Celý článek je na oslovi.
Okomentovat