středa 25. listopadu 2009

Reinkarnace Mozarta

V buddhismu se používá výrazu znovuzrozování, jelikož takový termín nevyvolává představu, že se musí něco (např. duše) převtělovat z jednoho těla do druhého. Buddhismus učí o ne-já, neboli že znovuzrozování je proud neustále vznikajícího a zanikajícího vědomí, a proto nelze říci, že by jedno a to samé vědomí přecházelo z jednoho života do druhého.

I přesto v Tibetu hledají svého znovuzrozeného dalaljamu. Jakmile mniši najdou dítě, které považují za vtělení zesnulého dalajlámy, je podrobeno zvláštním zkouškám. Jestliže je úspěšně složí, je slavnostně prohlášeno za nového dalajlámu.

Mylím, že už vím kde je Mozart 8-)

Více si přečtěte v článku www.velkaepocha.sk
Okomentovat